Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Arqueologia Logo del portal

Sobre el disseny d’intervencions arqueològiques en el Màster en Arqueologia de la UV

Arqueòleg manejant instrumental científic

A l’assignatura de Disseny d’Intervencions Arqueològiques inclosa en el pla d’estudis del Màster en Arqueologia de la Universitat de València t'introduiràs tant con en els mètodes, tècniques i procediments del disseny com en la gestió de les intervencions arqueològiques.

5 de d’abril de 2016

Aquesta assignatura forma part de la Matèria teorico-pràctica del Registre arqueològic al patrimoni arqueològic i pretén introduir l'estudiant en les problemàtiques que deriven del treball arqueològic professional, de la gestió del registre arqueològic en les seues diverses facetes, i de la seua conservació i difusió, com a patrimoni cultural, incloent el tractament de la informació i documentació, els seus aspectes administratius i de gestió empresarial i el valor de la informació arqueològica com a patrimoni i com a document científic en diverses disciplines.

L’assignatura de Disseny d'intervencions arqueològiques concentra quatre blocs principals, a saber; Concepte de Patrimoni, Disseny d'intervencions arqueològiques: De la logística al càlcul econòmic, Legislació i procediments administratius i Elements de gestió empresarial: Conferència convidada. La metodologia docent planificada per impartir aquest temari es diversifica en classes teòriques, que seran impartides a la Facultat de Història i Geografia (al Campus de Blasco Ibáñez), també es realitzaran classes pràctiques en aula d’informàtica i en el nostre laboratori, el qual te quasi un segle d’antiguitat i compta amb les tècniques més avantguardistes del mercat, les alumnes també assistiran a conferències relacionades amb l’assignatura les quals estaran impartides per professionals en l’àmbit de l’arqueologia i a més també es realitzaran visites guiades a instal·lacions museístiques on l’estudiantat estarà en contacte amb tot allò que estudia en classe.

Quant les alumnes del Màster en Arqueologia finalitzen aquesta assignatura tindran les nocions suficients com per a conèixer el marc legislatiu relatiu al patrimoni, els procediments administratius de gestió i la problemàtica empresarial específica

Quant les alumnes del Màster en Arqueologia finalitzen aquesta assignatura tindran les nocions suficients com per a conèixer el marc legislatiu relatiu al patrimoni, els procediments administratius de gestió i la problemàtica empresarial específica. Coneixeran també les potencialitats derivades de l'anàlisi dels materials biòtics, recalcant els sistemes de mostreig i el reconeixement bàsic de la seva diversitat, això com els procediments i protocols relacionats amb la conservació i difusió del patrimoni. Finalment, el Workshop del mòdul pretén familiaritzar l'alumne amb l'ús de diverses eines informàtiques relacionades amb la gestió documental i la presentació de resultats.

En definitiva, aquesta assignatura permetrà als estudiants i les estudiantes conèixer el maneig de bases de dades bibliogràfiques; maneig avançat de fulls de càlcul per al tractament de la informació; comprensió dels procediments administratius i els problemes de gestió empresarial. A més, l’alumnat podrà assistir a les hores de tutories i atenció a estudiants que té programades cada professor, per a realitzar consultes sobre qualsevol tema o aspecte relacionat amb l'assignatura, així com amb la realització dels diferents treballs.