University of Valencia logo Logo Master's Degree in Audiovisual Contents and Formats Logo del portal

Degree number of credits: 60

Compulsory credits: 40

Final project: 14

Work placements/Internships: 6

Degree code: 2253

Years: 1

Teaching type: face-to-face

Knowledge branch: Social and legal science

Master degree website: formatosaudiovi.uv.es

Places available for new students: 25

Minimum number of enrolment credits per student: 36

Price per credit
[2022-2023 academic year]:
58,73 €

Exceptions to the price per credit El preu per al curs 2023-2024 serà el mateix que per a la resta de màsters no habilitants, actualment 35'34 €

Management Centre: Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Languages used in class: Castellà

Participating universities: Universitat de València

Academic coordinating commission Miguel Francés Domenech (Director)
Josep Gavaldá Roca
Guillermo López García
Germán Llorca Abad
Rosanna Mestre Pérez
Luís Cano Bayona (PAS)

Academic, scientific or professional interest: Les expressions amb les quals sol denominar-se la societat actual —societat de la informació, de la comunicació, societat xarxa, societat digital, etc.— al·ludeixen, sens dubte, a la transcendència que posseeix la comunicació, i particularment la comunicació audiovisual i multimediàtica, en la nostra societat. El sector de la comunicació en general i de la comunicació audiovisual en particular és un dels més dinàmics de la societat actual, tant a escala global com nacional i autonòmica que, d'altra banda, posseeix des de fa temps una gran rellevància econòmica, social i cultural que suposa un volum d'inversió molt alt, unes infraestructures tecnològiques molt sofisticades i genera una producció gran i variada el consum de la qual és dels més elevats del mercat. Per això mateix, aquest sector és, sens dubte, un dels que més ocupació genera i, al mateix temps, més professionals especialitzats necessita. L'atractiu d'aquest màster radica en el seu perfil més orientat al món de la producció i realització audiovisual, amb l'objectiu principal de desenvolupar i dissenyar projectes audiovisuals per al nou espai mediàtic. A més, està vinculat de manera obligatòria quant a crèdits a les Jornades de Continguts per a la Televisió Digital.

PhD programme linked to this Master’s programme: Comunicació

Pre-enrolment information Student Information Service

Academic information: Miquel.Frances@uv.es