Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Biodiversitat: Conservació i Evolució Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: ------

Crèdits optatius: 48

Treball fi de màster: 12

Codi titulació: 2148

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències

Web específica del màster: www.uv.es/postbiod

Places ofertes de nou ingrés: 40

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Ciències Biològiques

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i Anglès

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Francisco Javier Aznar Avedaño (Director)
Javier Armengol Díaz
Héctor Botella Sevilla
Maria del Mar Ferrer Suay
Miguel Guara Requena
Raquel Ortells Bañeres
Mónica Giménez Monleón (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: La biodiversitat és un concepte polisèmic que engloba dimensions a diferents escales biològiques. Aquesta proposta té com a objectiu la formació multidisciplinària de postgraduats amb pou capacitació per fer front a la demanda política i social d'experts en aquesta àrea. Un dels aspectes científics fonamentals és la necessitat d'estratègies realistes per conèixer, mesurar, inventariar, conservar i gestionar la biodiversitat, tal com la va definir la Conferència de Rio el 1992. Per a l'adequada comprensió dels aspectes relacionats amb la biodiversitat, és imprescindible la biologia evolutiva, disciplina que estudia l'origen, el canvi i la persistència de gens, les funcions biològiques, els individus, les espècies, els taxons supraespecífics i les poblacions interactuants d'éssers vius. En aquest camp es necessiten, també, coneixements sobre els processos i factors genètics, de desenvolupament, geogràfics, històrics i ecològics, entre altres, que actuen sobre l'evolució, l’adaptació i la diversitat dels éssers vius. Els desenvolupaments en biologia molecular, l'aplicació de noves tècniques de modelització i instrumentació i l'expansió de mètodes computacionals han causat un esclat dels estudis evolutius en tots els nivells d'organització biològica.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Biodiversitat

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: francisco.aznar@uv.es