Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Ciència de Dades Logo del portal

Per determinar la rellevància d'aquest màster cal anar a les competències que se li plantegen a un científic de dades; professional que ha de ser capaç de:


1. Recopilar i emmagatzemar informació de forma òptima. Aquesta informació pot ser de qualsevol tipus (numèrica, text, imatges, vídeos,…). A més pot veure's afectada per les 5 V del conegut com Big Data (velocitat, varietat, volum, valor i veracitat). 
2. Visualitzar aquesta informació per extreure patrons de comportament dins de les dades. 
3. Establir agrupaments/patrons repetitius i regles de comportament. 
4. Determinar models de predicció per establir comportaments futurs. 

Totes aquestes característiques són les que defineixen a un científic de dades pel que, analitzant-les, s'observa que es necessita una formació multidisciplinària que englobe diferents àrees del coneixement. Cal destacar que aquests professionals treballen en totes les àrees de la indústria, des de la farmacèutica fins a la de videojocs, passant per consultores, bancs, empreses basades en Internet, etc. 

Actualment existeix una demanda important de científics de dades sota el paraigua del que es coneix com “Business Intelligence”; “Customer Experience”; “Business Analytics”. Si afegim a aquests termes Big Data i Internet of Things arribem a un perfil de professional molt demandat actualment pel que els egressats tindran una ràpida incorporació laboral. 

El màster compta amb una sèrie d'empreses que col·laboren i en les quals l'alumne podrà fer les seues pràctiques externes posant en valor els coneixements adquirits en el màster.

Tríptic del Màster.