Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Ciències Actuarials i Financeres Logo del portal

.
.
.

Què és un actuari?

Malgrat la creixent demanda de professionals especialitzats en les Ciències Actuarials i Financeres, la societat no sol conèixer quins són les responsabilitats i eixides laborals dels actuaris.

8 de de juny de 2017

Allí on hi ha riscos, hi ha una oportunitat de treball per a un actuari. Amb les eines analítiques adequades, ajuda a les empreses, institucions i organismes, públics i privats, a planificar el seu futur i protegir-se millor contra les pèrdues, esperades i inesperades.

Una correcta comprensió de la naturalesa i l'abast dels riscos inherents al desenvolupament econòmic i social, contribueix al benefici sostenible de les activitats empresarials, a la inversió adequada dels estalvis per a la jubilació, al disseny i oferta de cobertures a un preu equitatiu i, en general, a l'estabilitat financera de les persones i de la societat en general.

L'actuari contribuïx a l'estabilitat financera de les persones i de la societat en generalCompanyies d'assegurances, entitats financeres, gestores de fons d'inversió, fons de pensions i cada vegada més empreses i corporacions amb una visió moderna i global de la gestió dels riscos, prenen les seues decisions prèvia consulta als actuaris, perquè la seua visió dels problemes proporciona una autèntica salvaguardia enfront de l'ocurrència de successos no desitjats i fins i tot catastròfics.

Bona part d'aquestes responsabilitats, a més, estan regulades per la legislació europea i nacional d'assegurances i de pensions,  reconeixent expressament la capacitat de l'actuari per a desenvolupar la seua funció com una peça clau més del sistema de govern de les empreses.


A més, són molts els informes sobre empleabilitat, nacionals i internacionals, que situen a la professió actuarial com una de les millor posicionades quant a retribució, possibilitats de creixement i qualitat de l'entorn laboral.

Descobreix de la mà de la Society of Actuaries més sobre el món de les Ciències Actuarials i Financeres. I no oblides preinscriu-re't al nostre màster! La Fase I de presentació de sol·licituds finalitza el pròxim 15 de juny.