Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Creació i Gestió d'Empreses Innovadores Logo del portal

Els estudiants admesos en el programa i que no acrediten experiència investigadora han de cursar 15 crèdits dels cursos de Complements de Formació de l’Escola de Doctorat. Aquests complements van adreçats a la formació sobre els fonaments teòrics de la recerca en direcció i estratègia d'empresa, i també a les principals metodologies quantitatives i qualitatives que l'estudiant ha de conèixer. L'objectiu concret d'aquests cursos és proporcionar els estudiants una base teòrica i metodològica suficientment sòlida per emprendre la realització del treball de recerca, i la futura realització d'una tesi doctoral.

Aquests complements de formació es distribueixen en les cinc assignatures, que s’han de cursar durant els 6 primers mesos després de la matrícula al programa (tant per a estudiants a temps complet com a per a estudiants temps parcial):

52503 – Tècniques d’investigació qualitativa (3 crèdits)

52504 – Tècniques d’investigació quantitativa I: Anàlisi multivariant (3 crèdits)

52505 – Tècniques d’investigació quantitativa II: Equacions estructurals (3 crèdits)

52506 – Teories d’investigació en Direcció d’Empreses (3 crèdits)

52507 – Habilitats del investigador (3 crèdits)