Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Creació i Gestió d'Empreses Innovadores Logo del portal

Els estudiants admesos en el programa, que no acrediten experiència investigadora, han de cursar 15 crèdits del mòdul “Fonaments teòrics i bases metodològiques per a la investigació en direcció d'empreses”. Aquest mòdul està dedicat a la formació sobre els fonaments teòrics de la recerca en direcció i estratègia d'empresa, i també a les principals metodologies quantitatives i qualitatives que l'estudiant ha de conèixer. L'objectiu concret d'aquest mòdul és proporcionar als estudiants una base teòrica i metodològica suficientment sòlida per emprendre la realització del treball de recerca, i la futura realització d'una tesi doctoral. Aquests 15 crèdits es distribueixen en les quatre assignatures següents, que s’han de cursar durant els 6 primers mesos després de la matrícula al programa (tant per a estudiants a temps complet com a per a estudiants temps parcial):
Assignatura 1: Habilitats de l'investigador.
Assignatura 2. Fonaments teòrics d’investigació en direcció d'empreses.
Assignatura 3. Tècniques d’investigació qualitativa.
Assignatura 4. Quantitative research methods (lessons in English ).