Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Creació i Gestió d'Empreses Innovadores Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 40

Treball fi de màster: 14

Pràctiques externes 6

Codi titulació: 2132

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/masterei

Places ofertes de nou ingrés: 35

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat d'Economia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i anglès

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Isidre March Chordá (Co-Director)
Consolación Adame Sánchez (Co-Directora)
Maria del Mar Benavides Espinosa
Tomás González Cruz
Domingo Enrique Ribeiro Soriano
M. Ángeles Soler Movilla
Mercedes Narbón Pérez (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: La societat actual a escala internacional viu la irrupció decidida de noves modalitats de petites empreses englobades sota apel·latius com: empreses de base tecnològica, noves companyies high-tech o empreses intensives en coneixement. Aquestes companyies pertanyen als denominats sectors high-tech, els quals comencen la seua consolidació a Espanya presentant-se com a sectors d'oportunitats i ocupació que no deixaran de créixer en els propers anys. L'evident refredament dels principals motors de l'economia espanyola —construcció i turisme— aferma el paper decisiu que aquestes noves modalitats empresarials estan cridades a exercir en la competitivitat futura del nostre país. Les companyies de base tecnològica, pertanyents a sectors de tecnologia avançada, i les empreses innovadores en general demanden un nou perfil que unisca els coneixements científics i tecnològics als empresarials i obrin així noves vies professionals. D'altra banda, en un nombre creixent d’empreses i d'institucions i organismes públics i privats, es reclama un nou perfil professional: el gestor de la innovació. El màster EBT ofereix una formació bàsica en la gestió de projectes de I+D+i d'empreses i institucions públiques o privades, tals com fundacions de recerca, instituts tecnològics o empreses consultores. D'aquesta manera, el màster pretén erigir-se no només en viver d'emprenedors innovadors, sinó també de professionals especialitzats en la gestió de la innovació.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Direcció d'Empreses

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: postgraueconomia@uv.es