Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Creació i Gestió d'Empreses Innovadores Logo del portal

Competències bàsiques:
a. Comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi i domini de les habilitats i els mètodes d’investigació relacionats amb aquest camp. 
b. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial d’investigació o creació. 
c. Capacitat de contribuir a l’ampliació de les fronteres del coneixement a través d’una investigació original. 
d. Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d’avaluació i síntesi d’idees noves i complexes. 
e. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les formes i els idiomes d’ús habitual en la comunitat científica internacional. 
f. Capacitat de fomentar en contextos acadèmics i professionals l’avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural en una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals:
a. Saber treballar en contextos en els quals hi ha poca informació específica. 
b. Trobar les preguntes clau que cal respondre per resoldre un problema complex. 
c. Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement. 
d. Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari 
e. Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada. 
f. La crítica i defensa intel•lectual de solucions.