Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Creació i Gestió d'Empreses Innovadores Logo del portal

Competències bàsiques:
a. Comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi i domini de les habilitats i els mètodes d’investigació relacionats amb aquest camp. 
b. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial d’investigació o creació. 
c. Capacitat de contribuir a l’ampliació de les fronteres del coneixement a través d’una investigació original. 
d. Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d’avaluació i síntesi d’idees noves i complexes. 
e. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les formes i els idiomes d’ús habitual en la comunitat científica internacional. 
f. Capacitat de fomentar en contextos acadèmics i professionals l’avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural en una societat basada en el coneixement.

 


Capacitats i destreses personals:
a. Saber treballar en contextos en els quals hi ha poca informació específica. 
b. Trobar les preguntes clau que cal respondre per resoldre un problema complex. 
c. Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement. 
d. Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari 
e. Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada. 
f. La crítica i defensa intel•lectual de solucions.
 

Altres competències:
a. Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp. 
b. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació. 
c. Capacitat de contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement mitjançant una recerca original. 
d. Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes. 
e. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional. 
f. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement. 
g. Saber moure’s en contextos en què hi ha poca informació específica. 
h. Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex. 
i. Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement. 
j. Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari. 
k. Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada. 
l. La crítica i defensa intel•lectual de solucions.