Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Desenvolupament, Institucions i  Integració Econòmica Logo del portal

Els estudiants que realitzen pràctiques com a opció per aconseguir la Tesi de Mestratge han de presentar i defensar públicament una memòria de les mateixes. L'estructura de la Memòria tindrà una part teòrica de síntesi de la bibliografia aplicable al tema d'estudi o de descripció i anàlisi de l'ONGD, empresa o servei de l'administració pública en què s'hagin realitzat aquestes amb la concreció de les variables triades per estudiar-o del mètode d'avaluació que se seguirà, i una altra, més "pràctica" de contrastació d'aquestes variables en el treball realitzat. En dominar la reflexió sobre la descripció seva extensió habitual aquesta entre 20 i 30 fulls i no ha de superar els 50 fulls.

Guia per a elaborar la memòria de les pràctiques