University of Valencia logo Logo Master's Degree in Development, Institutions and Economic Integration Logo del portal

Teories de desenvolupament econòmic
 • Quadrimestre: Primer Quadrimestre
 • Caràcter: Obligatori
 • Titulació: Màster en Desenvolupament, Institucions i Integració Econòmica
 • Cicle: Postgrau
 • Crèdits: 6
 • Departament: Anàlisi Econòmica
 • Guia docent: Es tracta d'una assignatura quadrimestral de 6 crèdits (ECTS) que el seu objectiu més important és proporcionar als alumnes els fonaments teòrics i empírics necessaris per a comprendre els diferents processos del desenvolupament econòmic. El contingut fonamental de l'assignatura és l'anàlisi dels diferents factors que intervenen en el procés de desenvolupament econòmic i es dedica una especial atenció a la compressió integrada de les interrelacions dels diferents factors, tot i que algunes de les matèries abordades seran estudiades amb molt més detall en les diferents assignatures del Màster. Es pretén que els alumnes obtinguen una comprensió dels instruments teòrics, i de la informació empírica, així com de la capacitat per a realitzar una integració de coneixements en ambdues adreces: des de la teoria als fets, i des de les dades als models. En definitiva, que els estudiants acaben el curs amb la capacitat per a interpretar l'endarreriment i el procés de desenvolupament, així com la destresa a redactar informes sobre processos generals o específics de desenvolupament econòmic.
 • Professor: Daniel Tirado Fabregat
Mètodes d'anàlisis del desenvolupament econòmic
 • Quadrimestre: Primer Quadrimestre
 • Caràcter: Obligatori
 • Titulació: Màster en Desenvolupament, Institucions i Integració Econòmica
 • Cicle: Postgrau
 • Crèdits: 6
 • Departament: Anàlisi Econòmica
 • Guia docent: El curs se centrarà en la discussió acadèmica sobre els conceptes de creixement, desenvolupament, pobresa i desigualtat; en la introducció als instruments i les tècniques per al mesurament i l'anàlisi del desenvolupament, la pobresa i la desigualtat, i en l'aplicació de mètodes per a l'avaluació de polítiques i projectes de desenvolupament.

 

 • Professor:
  • -Nivell 1: Estadística aplicada Prof. M. Teresa Sánchis Llopis
  • -Nivell 2: Econometría aplicada: Prof. Pilar Beneito López