University of Valencia logo Logo Master's Degree in Development, Institutions and Economic  Integration Logo del portal

Ajudes al desenvolupament i gestió de projectes
  • Quadrimestre: Segon Quadrimestre
  • Caràcter: Obligatori
  • Titulació: Màster en desenvolupament, Institucions i Integració econòmica
  • Cicle: Postgrau
  • Crèdits: 6
  • Departament: Anàlisis Econòmica
  • Guia docent: L'objectiu de l'assignatura és procurar als estudiants habilitats per al disseny i la gestió de projectes d'ajuda al desenvolupament. Per a açò es presentarà als alumnes els instruments adequats per a la delimitació de finalitats i mitjans, la valoració de la idoneïtat del projecte, els mitjans necessaris per a la seua posada en funcionament i, finalment, la valoració dels seus resultats a través del maneig de les tècniques de gestió de projectes. Aquesta assignatura té un perfil eminentment pràctic per l'es acostarà a l'estudiant als mitjans disponibles per a l'engegada d'aquest tipus de projectes (ajuda financera i tècnica) i al coneixement dels diferents organismes, tant governamentals com no governamentals, que actualment estan involucrats en aquest tipus de tasques. Una part important de l'assignatura s'organitzarà per mitjà d'un programa de seminaris o conferències impartides per experts i cooperants provinents de diferents organismes d'ajuda al desenvolupament i a la cooperació.
  • Professor: Antonio Cubel Montesinos