University of Valencia logo Logo del portal

  • Students of Universitat de València
Ajudes al desenvolupament i gestió de projectes
  • Quadrimestre: Segon Quadrimestre
  • Caràcter: Obligatori
  • Titulació: Màster en desenvolupament, Institucions i Integració econòmica
  • Cicle: Postgrau
  • Crèdits: 6
  • Departament: Anàlisis Econòmica
  • Guia docent: L'objectiu de l'assignatura és procurar als estudiants habilitats per al disseny i la gestió de projectes d'ajuda al desenvolupament. Per a açò es presentarà als alumnes els instruments adequats per a la delimitació de finalitats i mitjans, la valoració de la idoneïtat del projecte, els mitjans necessaris per a la seua posada en funcionament i, finalment, la valoració dels seus resultats a través del maneig de les tècniques de gestió de projectes. Aquesta assignatura té un perfil eminentment pràctic per l'es acostarà a l'estudiant als mitjans disponibles per a l'engegada d'aquest tipus de projectes (ajuda financera i tècnica) i al coneixement dels diferents organismes, tant governamentals com no governamentals, que actualment estan involucrats en aquest tipus de tasques. Una part important de l'assignatura s'organitzarà per mitjà d'un programa de seminaris o conferències impartides per experts i cooperants provinents de diferents organismes d'ajuda al desenvolupament i a la cooperació.
  • Professor: Antonio Cubel Montesinos

 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy