Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Dret de l'Empresa. Assesoria Mercantil Laboral i Fiscal Logo del portal

Crèdits del títol: 90

Crèdits obligatoris: 30

Crèdits optatius: 50

Treball fi de màster: 10

Codi titulació: 2128

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/master-derecho-empresa

Places ofertes de nou ingrés: 70

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Dret

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Luis Hernando Cebriá (Director)
José Goerlich Peset
Luz Martínez Velencoso
Salvador Montesinos Oltra
Jesús Olavarria Iglesias
Carmen Molines Momparler (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Aquest màster ofereix formació avançada sobre l’activitat empresarial i la seua relació amb l’ordenament jurídic, tenint en compte la rellevància d’aquesta activitat com a agent de necessitats generals com per exemple la gestió tributària, la responsabilitat social corporativa, el compromís amb el medi ambient, la creació o manteniment de l’ocupació, la protecció de consumidors, etc., i la demanda d’experts en dret que col·laboren amb directors i gestors en aquest àmbit. Els constants canvis i reptes a què s’enfronta el món empresarial necessiten estudis jurídics especialitzats, i també assessors interns i externs, a més d’investigadors, per exercir amb rigor totes aquestes funcions i afavorir el teixit socioempresarial.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Estudis Jurídics, Ciència Política i Criminologia

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: fac.dret@uv.es