Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Dret de l'Empresa. Assesoria Mercantil Laboral i Fiscal Logo del portal

  • Com a projecte formatiu acadèmic, cal recordar que la Universitat de València va ser pionera, juntament amb la de Sevilla, fa ja cinquanta anys, en desglossar el títol de Llicenciat en Dret en tres especialitats, una de les quals era l'anomenada "Dret de l'Empresa". Quan la resta d'universitats espanyoles va començar a modificar els estudis jurídics en la dècada dels noranta del passat segle, la de València ja portava trenta anys amb un segon cicle de la Llicenciatura centrat en el Dret de l'Empresa. Cicle que el 1993, quan es va implantar el primer curs del nou pla d'estudis incorporant el sistema de crèdits i major optativitat, albergava a més de dos mil estudiants, i que cada any procurava entre un terç i la meitat dels nou-cents llicenciats per curs que sortien llavors de la Facultat de València.
  • Així mateix, també des de l'última dècada del passat segle, més d'un miler d'ells han vingut cursant, per pur afany d'aprofundiment i major especialització, títols propis de la Universitat, amb la denominació de Màster i més de 500 hores a l'any de docència , centrats en l'àrea jurídica de l'empresa. Així, el Màster d'Assessoria Jurídica d'Empresa, impartit durant anys fins a la implantació d'aquest Màster Oficial. També el Màster Financer i Tributari, amb més de vint edicions i premiat per la seva qualitat per entitats externes a la Universitat, com la Fundació Universitat-Empresa, el Ministeri d'Hisenda i altres. També altres títols Màster sobre altres aspectes de l'empresa, com a prevenció de riscos i salut laboral, recursos humans, etc., a més d'altres encara més específics, com els d'Economia Social i algun més.
  • Finalment, des de 2006, any en què el sistema d'educació superior espanyol va introduir el títol oficial de Màster, la Universitat de València va implantar aquest títol de Màster en Dret de l'Empresa, modificat per adaptar-se a les noves normatives i respondre a l'interès acadèmic, professional i de demanda social dels que el cursaven. Dels dotze alumnes de la primera edició, són més d'un centenar els que ara el cursen, dels quals una part significativa són estrangers, tant de Llatinoamèrica com d'altres àmbits jurídics més allunyats de l'espanyol, com Rússia i països d'Europa de l'est , Nord d'Àfrica i Orient Mitjà, Xina, Estats Units i, per descomptat, Unió Europea.