Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Dret de l'Empresa. Assesoria Mercantil Laboral i Fiscal Logo del portal

Descripció

  • El Màster Oficial en Dret de l'Empresa, Assessoria Mercantil, Laboral i Fiscal. té com a objectiu proporcionar als alumnes/as una formació altament especialitzada en perfils formatius centrats en la Assesoría Mercantil, Laboral y Fiscal. Dotant-los de les competències i habilitats necessàries, tant per a exercir professionalment com per a desenvolupar una activitat investigadora en aquest camp,
  •  En aquest ordre.es dirigeix a professionals i titulats en matèries relacionades amb l'empresa, tant Dret com ADE, Relacions Laborals, Empresarials i unes altres, procurant la seva especialització com a empleats interns o com a assessors externs de les empreses, siga en assessoria mercantil, assessoria laboral o assessoria fiscal. ​L'experiència de més de deu anys impartint-ho permet constatar una considerable millora dels professionals assistents i una alta empleabilitat dels egressats.
  • El Pla d'estudis s'estructura en 90 crèdits dividits en tres quadrimestres. En el primer, es cursen 30 crèdits comuns; en el segon, 30 de docència de l'especialitat triada, mercantil, laboral o fiscal; en el tercer, 20 crèdits de pràctiques externes, equivalents a 600 hores en empreses, assessories i entitats, més 10 crèdits de Treball Fi de Màster si es tria l'itinerari professional; o bé 20 crèdits de metodologia i els 10 de TFM si s'opta per l'investigador.