Logo de la Universitat de València Logo Màster en Economia Social ( Cooperatives i entitats no lucratives) Logo del portal

Premi per a l'estudiantat del Màster Universitari en Economia Social (Cooperatives i Entitats no Lucratives), curs 2022-23

  • 27 d’abril de 2023
Foto estudiantat

Publicades les bases que regulen la convocatòria d'un Premi per a l'estudiantat del Màster Universitari en Economia Social (Cooperatives i Entitats no Lucratives), curs 2022-23, entorn del repte «Idees innovadores per a la millora de l'entorn social o mediambiental en la Comunitat Valenciana», que es dotarà amb dos premis: un de 200 euros i un altre de 100 euros.

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA D'UN PREMI PER A ESTUDIANTS DEL MÀSTER OFICIAL EN ECONOMIA SOCIAL (COOPERATIVES I ENTITATS NO LUCRATIVES), DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, CURS ACADÈMIC 2022-2023

1. Objecte

L'objecte de la present és regular la convocatòria d'un concurs, entorn del repte “Idees innovadores per a la millora de l'entorn social o mediambiental en la Comunitat Valenciana” que es dotarà de dos premis, un de 200 euros i un altre de 100 euros.

2. Participants

Podrà participar en el concurs l'estudiantat matriculat en el curs 2022-23 del Màster Universitari en Economia Social (Cooperatives i Entitats no Lucratives), que presenten una proposta que complisca els requisits indicats en aquesta convocatòria i que no incòrreguen en cap de les circumstàncies descrites en l'article 13.2 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.

3. Incompatibilitats

El gaudiment d'aquest premi és compatible amb qualsevol altra beca o ajuda per a la mateixa o anàloga finalitat, finançada amb fons públics o privats espanyols o comunitaris.

4. Presentació de sol·licituds i documentació

4.1 La sol·licitud per a participar en el concurs es podrà presentar per correu electrònic, a la següent adreça: mastereconomiasocial@uv.es

Publicació al Tauler