Logo de la Universitat de València Logo Màster en Economia Social ( Cooperatives i entitats no lucratives) Logo del portal

A l'alumne li s'assignarà un tutor o tutora responsable d'assessorar-lo i orientar-lo en l'elaboració del TFM. El procediment per a l'assignació de tutors de TFM serà el següent. Al mes de gener, l'alumne enviarà al coordinador del mòdul de TFM, a petició d'aquest a través de l'Aula Virtual, la seua proposta de temàtica per al treball i la seua proposta de tutor o tutora. Una vegada rebudes totes les propostes, la CCA del Màster es reunirà per a realitzar l'assignació final de tutors de TFM, tenint en compte la petició dels alumnes així com els criteris d'assignació establits en la Memòria de Verificació. Finalment, el coordinador de TFM comunicarà als alumnes, a través de l'Aula Virtual, l'assignació definitiva de tutors.

Llistat de professors tutors del màster