Logo de la Universitat de València Logo Màster en Economia Social ( Cooperatives i entitats no lucratives) Logo del portal

L'assignació de les pràctiques externes als alumnes es farà durant el mes de febrer a través del següent procediment: els alumnes indicaran al coordinador de les pràctiques les seues preferències a través d'un correu electrònic, una vegada el coordinador els comunique que el llistat d'empreses està ja disponible en l'Aula Virtual, i la CCA del màster es reunirà per a realitzar l'assignació en funció de les peticions dels alumnes. En el cas d'haver concidència en una mateix pràctica per part de diferents alumnes, s'utilitzarà el criteri de l'expedient acadèmic per a establir un ordre de prelació. El coordinador de les practiques externes comunicarà als alumnes l'assignació per part de la CCA del Màster a través de l'Aula Virtual. L'alumne també té la possibilitat de buscar-se ell mateixa l'empresa en la qual realitzar les pràctiques; l'única condició serà que es tracte d'una organització de l'Economia Social.