Logo de la Universitat de València Logo Màster en Educació Especial Logo del portal

Objectius del Màster

El títol de Màster Universitari en Educació Especial per la Universitat de València té com a objectiu proporcionar una formació acadèmica i professional que garantisca la capacitat per a l'elaboració, aplicació i avaluació de programes i accions d'intervencions i assessorament a les institucions, les famílies i les persones que presenten necessitats especials i/o específiques de suport educatiu.

L'últim fi es formar els profesionals per garantir la inclusió escolar, laboral i social de les persones en totes les situacions de risc.

Encara que el títol no habilita per l'exercici d'una professió regulada, el seu objectiu és ajudar a la formació de professionals en el següents àmbits:

Educació:

 • Aules de Pedagogia Terapèutica i d'Audició i Llenguatge en els Centres educatius d'Educació Infantil, Primaria i Secondaria.
 • Centres d'Educació Especial
 • Unitats pedagògiques en els Centres Hospitalaris
 • Serveis psicopedagògics escolars.
 • Equips d'assessoreament psciopedagògic.
 • Centres de Formació i Recursos.

Altres àmbits:

 • Atenció primerenca
 • Tallers Ocupacionals
 • Serveis d'inserció socio-laboral.
 • Associacions i Fundacions vinculades amb la discapacitat
 • Serveis a persones dependentes.