Logo de la Universitat de València Logo Màster en Educació Especial Logo del portal

 1. Els que vam ser alumnes de la Universitat de València fa temps no podem accedir a l'aplicació perquè ens demana el nom d'usuari i contrasenya i no els coneixem
 2. Poden els Diplomats en Magisteri accedir al Màster?
 3. Poden els Diplomats en Educació Social accedir al Màster?
 4. Com puc cursar el Màster a temps parcial?
 5. Quin horari té el Màster?
 6. Què significa que el títol no habilita per a l'exercici d'una professió regulada?
 7. Hi ha diferents fases de preinscripció?
 8. He aprovat les matèries de l'últim curs del grau o llicenciatura però encara no apareixen en el certificat de notes porquè les actes no estan completades. Com puc fer la preinscripción en el Màster?
 9. Puc cursar el Màster a distància o en règim semipresencial?
 10. Si treballe puc tindre dificultats per a cursar el màster?
 11. Estic admès després de la segona fase de preinscripció. Quan he de matricular-me?
 12. Com puc matricular-me?
 13. Estic en situació d'admissió condicional. Què he de fer?
 14. Com solicitar el reconeixement en estudis de màster o doctorat?

  

1. Els que vam ser alumnes de la Universitat de València fa temps no podem accedir a l'aplicació perquè ens demana el nom d'usuari i constrasenya i no la coneixem

Has de passar per la Secretaria del Centre en què vas realitzar els teus estudis i sol·licitar el nou usuari i contrasenya.

 

2. Poden els Diplomats en Magisteri accedir al Màster?

Sí.

 

3. Poden els Diplomats en Educació Social accedir al Màster?

Sí.

 

4. Com puc cursar el Màster a temps parcial?

El màster està dissenyat per a poder fer-ho en un curs i mig o en més. En una única edició es cursaran totes les matèries formatives des d'octubre a juliol del primer any i el pràcticum i el Treball Fi de Màster de setembre a desembre del curs acadèmic següent. En aquesta opció les classes seran de dilluns a dijous totes les setmanes. En dos edicions, està dissenyat perquè es puguen triar algunes matèries en cada un dels dos anys i el pràcticum i el treball fi de màster des d'octubre a desembre del curs següent. Aquesta opció permet tindre classe dies alterns en les diverses setmanes.En el cas de temps parcial, el nombre màxim de crèdits en què es pot matricular l'alumnat el primer any és de 30.

 

5. Quin horari té el Màster?

El Màster és presencial i l'horari és de 18:00h a 21:30h de dilluns a dijous.

6. Què significa que el títol no habilita per a l'exercici d'una professió regulada?

 

Implica que el títol no permet accedir a cap lloc específic oficial. L'accés als llocs específics el proporciona la titulació d'origen. No obstant això, el títol de màster pot ser tingut en compte per a promocionar dins d'un escalafó o simplement com a especialització en Educació Especial per a professionals en exercici o per a qualsevol estudiant en aquest àmbit. També pot ser tingut en compte per a la contractació de professionals en determinats llocs.

 

 

7. Hi ha diferents fases de preinscripció?

 Sí, consulta la pàgina de Postgrau.

Nota: Les Comissions de Coordinació Acadèmica de Màster es reserven la potestat d'adjudicar totes les places disponibles entre les sol·licituds rebudes fins al 7 de juliol. En aquest supòsit, s'interromprà el procés de preinscripció i es publicarà, en la pàgina web del Servei de Postgrau, la relació de màsters sense oferta de places.

 

 

8. He aprovat les matèries de l'últim curs del grau o llicenciatura però encara no apareixen en el certificat de notes perquè les actes no estan completades. Com puc fer la preinscripción del Màster?

 Es pot adjuntar als documents de preinscripció una declaració jurada en què s'especifiquen la matèria i la qualificació obtinguda. Una volta obtingut el certificat de notes final, es reemplaçarà en la documentació.

  

9. Puc cursar el Màter a distància o en règim semipresencial?

No, el máster es PRESENCIAL. Si ho desitges, pots matricular-te a temps parcial per a assistir a una mica més de la meitat de les classes durant un any i cursar la resta el pròxim curs.

 

10. Si treballe puc tenir dificultats per a cursar el Màster?

En aquest cas, considera seriosamente la possibilitat de cursar-lo a temps parcial. Possiblement podries assistir sense problemes a les sessiones presencials però no et queria temps per a desenvolupar les activitats (lectures, estudi, realització d'informes, realització de treballs en grup...), les quals hauràs de realitzar per a cada assignatura. 

 

11. Estic admès després de la segona fase de preinscripció. Quan he de matricular-me?

Terminis de matrícula. En cas que no et matricules, perdràs la plaça adjudicada.

 

12. Com puc matricular-me?

Veure Matrícula

 

13. Estic en situació d'admissió condicional. Què he de fer?

Tens fins al 5 de setembre (excepte del 8 al 28 d'agost) per a lliurar la documentació que falte en la teua inscripció. Quant ho faces, rebràs un correu electrònic amb informació sobre el procediment i termini per a formalitzar la matrícula.

Si la lliure abans del 28 de juliol podràs matricular-te abans (consulta les preguntes quan he de matricular-me i com puc matricular-me).

 

14. Cómo demanar el reconeixement en estudis de màster o doctorat?       

Transferència i reconeixement de crèdits