Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 24

Crèdits optatius: 6

Treball fi de màster: 30

Codi titulació: 2210

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències

Web específica del màster: www.uv.es/ibmcg

Places ofertes de nou ingrés: 32

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Ciències Biològiques

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i valencià

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Sergi Maicas Prieto (Co-director)
Baltasar Escriche Soler (Co-director)
Paula Alepuz Martínez
Rosana Sáez Pérez
Isabel Arrillaga Mateos
Mónica Giménez Monleón (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El nivell d'anàlisi molecular en biologia és essencial per a comprendre com funcionen els éssers vius. En la introducció del Llibre blanc de Bioquímica i Biotecnologia s'indica que l'avanç de les anomenades biociències moleculars en el segle XX ha sigut espectacular i que les seues aplicacions “estan considerades, després de les tecnologies de la informació, la següent gran ona d'expansió de l'economia basada en el coneixement”. D'ací es deriva que la posada en marxa d'un màster que té com a objectiu fonamental la formació de professionals en biociències moleculars té un gran interès acadèmic, científic i professional. La formació de personal altament qualificat en el camp de les biociències moleculars (i, en el seu aspecte més pràctic, en biotecnologia) té una gran importància socioeconòmica, en el seu doble vessant de formació de professionals per a empreses biotecnològiques i d’emprenedors potencials lligats al Parc Científic de la Universitat de València.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Biomedicina y biotecnologia

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: sergi.maicas@uv.es