Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica Logo del portal

Obligatòries

Codi Nom Crèdits Caràcter Fitxa
43459 Bioinformàtica 3 Obligatori Fitxa
43456 Introducció a la investigació 4'5 Obligatori Fitxa
43461 Modelos de experimentación 3 Obligatorio Fitxa
43457 Seminaris d'investigació 6 Obligatori Fitxa
43460 Tècniques d'anàlisi i quantificació 4'5 Obligatori Fitxa
43458 Tecnologies òmiques 3 Obligatori Fitxa
43471 Treball Fi de Màster 30 Obligatori Fitxa

 

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Fitxa
43466 Biologia molecular i cel·lular de la interacció patogen-hospedador 3 Optativa Fitxa
43467 Detecció i identificació de poblacions microbianes 3 Optativa Fitxa
43463 Evolució de genomes 3 Optativa Fitxa
43462 Fonaments en expressió gènica 3 Optativa Fitxa
43464 Genètica del desenvolupament 3 Optativa Fitxa
43469 Nous temes en la regulació de la expressió gènica 3 Optativa Fitxa
43465 Patologia genètica 3 Optativa Fitxa
43468 Respostes a estressos en plantes 3 Optativa Fitxa
43470 Trànsit i transducció intracel·lular de senyals 3 Optativa Fitxa