Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica Logo del portal

Antecedents

El nivell d'anàlisi molecular en biologia és essencial per comprendre com funcionen els éssers vius. A la Introducció del Llibre Blanc de Bioquímica i Biotecnologia, s'indica que l'avanç de les anomenades "biociències moleculars" al segle XX ha estat espectacular i que les seues aplicacions "estan considerades, després de les tecnologies de la informació, la següent gran onada d'expansió de l'economia basada en el coneixement ". D'aquí es deriva que la posada en marxa d'un màster que té com a objectiu fonamental la formació de professionals a "biociències moleculars" té un gran interès acadèmic, científic i professional.

Des del punt de vista acadèmic i científic, es destaca la importància del màster com a vehicle per a la formació de doctors, de fet, i com s'indica posteriorment, aquest màster té el seu origen en el programa de doctorat amb menció de qualitat, dels Departaments de Genètica i Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de València, a més, en l'actualitat, la majoria dels egressats d'aquest màster ingressen el programa de doctorat Biotecnologia, que està lligat a aquest màster.
Des del punt de vista professional, la formació de personal altament qualificat en el camp de les biociències moleculars (i, en el seu aspecte més pràctica, en biotecnologia) té una gran importància socioeconòmica, en la doble vessant de formació de professionals per a empreses biotecnològiques i de potencials emprenedors lligats al Parc Científic de la Universitat de València.

Sobre aquestes bases, el programa formatiu del màster en recerca en biologia molecular, cel·lular i genètica (en endavant Màster IBMCG) s'ha dirigit a l'especialització en els aspectes moleculars de la Biologia, sent la seua principal funció formar investigadors en les àrees de coneixement de biologia cel·lular, bioquímica i biologia molecular, fisiologia vegetal, genètica i microbiologia. El màster està dirigit, fonamentalment, a llicenciats en Biologia i Bioquímica, i actualment als graus de Biologia, Bioquímica i Biotecnologia.

Des dels seus inicis, El Màster IBMCG posseeix caràcter interdepartamental ja que participen en la seua docència els departaments de Bioquímica i Biologia Molecular, Microbiologia i Ecologia, Biologia Vegetal, i Biologia Cel·lular i Parasitologia de la Universitat de València (en endavant UV). A més, ha tingut caràcter interuniversitari segons conveni entre la UV i la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló.