Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació Biomèdica Logo del portal

Correspon a la Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA) del Màster les competències d'ordenació acadèmica d'estes ensenyances, aplicant el pla d'estudis que va elaborar la Universitat de València i han aprovat i autoritzat les administracions educatives. En concret la CCA desenrotlla la programació anual del Màster i exercix la seua coordinació i supervisió.

Composició:

Mª Francisca Abad García (Directora)
Rosa Zaragozá Colom (Co-Directora)

Antonio Silvestre Muñoz
Carolina Ortega Azorín
Sergio Martínez Hervás
Juan José Camarena Miñana
Mª Vicenta Alandi Palanca (PAS)