Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Neurociències Bàsiques i Aplicades Logo del portal

Presentació, descripció i característiques

El Màster en Neurociències Bàsiques i Aplicades constitueix una via d'especialització per als graduats i llicenciats de ciències experimentals, psicologia i ciències de la vida i de la salut que pretenguin realitzar una carrera professional en l'àmbit de les neurociències tant des del seu vessant científica i experimental com en el desenvolupament professional de la neuropsicologia dins de l'àrea de ciències de la salut. Està estructurat en dos quadrimestres. En el primer es presenta la troncalitat amb els fonaments bàsics de la neurobiologia. En el segon quadrimestre s'ofereixen dues intensificacions. L'alumne haurà de cursar una d'elles i realitzar un treball d'investigació relacionat amb la mateixa. A part de permetre l'ampliació dels coneixements i l'especialització en Neurociències als graduats i llicenciats de diferents titulacions, el Màster de Neurociències Bàsiques i Aplicades és el període de formació (o docent) del Programa de Doctorat en Neurociències.