Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Neurociències Bàsiques i Aplicades Logo del portal

Objectiu del màster

L’objectiu d’aquest màster és donar formació multidisciplinària especialitzada en l’àmbit de les neurociències, facilitar l’adquisició d’eines conceptuals i tècniques per a poder entendre i abordar l’estudi del sistema nerviós, tant normal com patològic, i les seues interaccions amb altres sistemes com ara l’endocrí o l’immune. Es pretén que els estudiants aprenguen els diferents nivells de processament neural, des del molecular fins al dels sistemes, i la seua relació amb el comportament, la cognició i l’emoció, així com la naturalesa de les alteracions que causen patologies i disfuncions, de manera que puguen aplicar les competències adquirides a la recerca, ja siga en l’àmbit de la biologia, ja en el de la psicologia, ja en el de la biomedicina. Es fomentarà l’esperit crític i el rigor científic, la formació metodològica i la capacitat de comunicació en qüestions neurocientífiques, tenint en compte en tot moment la formació de l’estudiant en el camp dels valors ètics i socials d’igualtat, respecte i democràcia.