Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Neurociències Bàsiques i Aplicades Logo del portal

Antecedents

El títol de Màster Universitari en Neurociències Bàsiques i Aplicades es va organitzar a partir de la fase docent del Programa de Doctorat de Neurociències Bàsiques i Aplicades, que va començar la seva marxa en 2001 i va aconseguir la Menció de Qualitat del Ministeri d'Educació ininterrompudament desde 2003 (MCD 2003-00158), avans de su reconversió al vigent Programa de Doctorat en Neurociències (web Doctorado). Manté l'espírit interdisciplinar que caracteritza la investigació moderna en Neurociències, i com tal inclou professorat de diversos departaments de la Universitat de València de les Facultats de Ciències Biològiques, Psicologia, Medicina i Farmacia:

  • Departament de Anatomia i Embriologia Humanes i Depto. de Medicina (Fac. de Medicina)
  • Departament de Biologia Cel·lular, Depto. de Biologia Funcional i Depto. de Genètica (Fac. de CC. Biològiques)
  • Departament de Farmacia i Tecnologia Farmacéutica (Fac. de Farmacia)
  • Departament de Psicobiologia (Fac. de Psicologia)

A més, participa professorat extern de varis centres d'investigació i hospitals de València:

  • Institut de Biomedicina de València (CSIC)
  • Centre d'Investigació Príncip Felipe (CIPF)
  • Hospital La Fe

El títol de Màster Universitari en Neurociències Bàsiques i Aplicades va ser aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de València el 29 de novembre de 2005. La proposta va rebre l'informe favorable per part de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat (CVAEC) amb data 23 de gener de 2006 i va ser autoritzat para la seva implantació segons Decret 44/2006, de 31 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 5233 de 04/04/2006). Posteriorment, d'acord als canvis normatius introduïts amb la incorporació al Sistema Europeu d'Ensenyament Superior, el Màster va ser revisat per la Agencia Nacional d'Evaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), i acordat el caràcter oficial del títol pel Consell de Ministres de 4 de juny de 2010 (publicat en «BOE» de 28 de juny de 2010).