Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Neurociències Bàsiques i Aplicades Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 33

Crèdits optatius: 15

Treball fi de màster: 12

Codi titulació: 2074

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Web específica del màster: www.uv.es/neuroba

Places ofertes de nou ingrés: 40

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Ciències Biològiques

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i valencià

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica María Carmen Agustín Pavón (Co-Directora)
Esperanza González Bono (Co-Directora)
Ana Pilar Cervera Ferri
Alicia Salvador Fernández-Montejo
Enrique Lanuza Navarro
Joana Martínez Ricós
Juan Nacher Roselló
Concepción Vinader Caerols
Mónica Giménez Monleón (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: L’objectiu d’aquest màster és donar formació multidisciplinària especialitzada en l’àmbit de les neurociències, facilitar l’adquisició d’eines conceptuals i tècniques per a poder entendre i abordar l’estudi del sistema nerviós, tant normal com patològic, i les seues interaccions amb altres sistemes com ara l’endocrí o l’immune. Es pretén que els estudiants aprenguen els diferents nivells de processament neural, des del molecular fins al dels sistemes, i la seua relació amb el comportament, la cognició i l’emoció, així com la naturalesa de les alteracions que causen patologies i disfuncions, de manera que puguen aplicar les competències adquirides a la recerca, ja siga en l’àmbit de la biologia, ja en el de la psicologia, ja en el de la biomedicina. Es fomentarà l’esperit crític i el rigor científic, la formació metodològica i la capacitat de comunicació en qüestions neurocientífiques, tenint en compte en tot moment la formació de l’estudiant en el camp dels valors ètics i socials d’igualtat, respecte i democràcia.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Neurocièncias

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: M.Carmen.Agustin@uv.es