Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Neurociències Bàsiques i Aplicades Logo del portal

 • 12889: Adquirir destreses en el maneig de les metodologies usades en les neurociències i en el registre anotat d¿activitats, així com en el maneig de programes informàtics per a l¿obtenció i l¿anàlisi de les dades i l¿exposició dels resultats.
 • 12841: Comprendre les aproximacions experimentals i les seues limitacions, així com interpretar resultats científics en neurociències i saber elaborar i redactar informes que els descriguen.
 • 12840: Conèixer els principis ètics i legals de la investigació científica en neurociències.
 • 13199: Saber aplicar el mètode científic als estudis en neurociències i posseir l¿esperit crític requerit per distingir la informació científica rigorosa de la pseudociència.
 • 12839: Saber treballar de manera responsable i rigorosa al laboratori, considerant els aspectes de seguretat, manipulació i eliminació de residus, així com de l¿ús correcte dels animals d¿experimentació i els principis ètics per a la investigació en humans.
 • 12834: Saber treballar en equips multidisciplinaris i dissenyar estratègies experimentals multidisciplinàries en l¿àmbit de les neurociències per a la resolució de problemes biològics complexos.
 • 13544: Conèixer els principis ètics i legals de la investigació científica en neurociència cognitiva i afectiva.
 • 16767: Ser capaç d'elaborar i estructurar una presentació en els distints formats de comunicació científica. ?
 • 16768: Comprendre les relacions entre ciència i societat i la ubicació de la neurociència en el context de la ciència actual. ?
 • 16769: Saber elaborar i redactar informes en l'àmbit de la investigació. ?
 • 16770: Comprendre les relacions entre ciència i societat, la ubicació de la neurociència en el context de la ciència actual així com el paper de l'especialista en neurociència cognitiva i afectiva en el context científic i social. ?
 • 12891: Creativitat, iniciativa i esperit emprenedor.
 • 13059: Adquirir i entendre les bases del funcionament neurobiològic i les seues implicacions en el comportament i els processos psíquics.
 • 13005: Comprendre el paper del professional en neurociències en el context científic i social.
 • 13007: Comprendre les aproximacions experimentals i les seues limitacions així com interpretar resultats científics en neurociència comportamental, cognitiva i afectiva.
 • 13008: Conèixer les estructures i els mecanismes biològics bàsics del comportament i dels processos psíquics.
 • 12910: Saber dissenyar estratègies experimentals multidisciplinàries en l¿àmbit de les neurociència comportamental, cognitiva i afectiva per a la resolució de problemes biològics complexos.
 • 13009: Ser capaç de comprendre i conèixer les implicacions dels processos evolutius per al desenvolupament del comportament i de la psique, tant ontogenèticament com filogenèticament, atenent la diferenciació sexual.
 • 13549: Adquisició dÆuna visió integrada dels diversos mecanismes implicats en la funció de neurones i cèl·lules glials.
 • 13410: Comprensió i maneig dels sistemes experimentals i mètodes utilitzats en la investigació en neurobiologia cel·lular i molecular.
 • 13411: Coneixement de la compartimentació cel·lular en neurones i comprensió dels processos de tràfic intraneuronal i transmissió sinàptica.
 • 13412: Coneixement de l¿electrofisiologia neuronal i la plasticitat sinàptica. Coneixement de la fisiologia de les cèl·lules glials.
 • 13349: Coneixement de lÆestructura i el funcionament de les cèl·lules nervioses (neurones i cèl·lules glials).
 • 13232: Comprendre la validesa i utilitat així com adquirir destresa en el maneig de models cel·lulars i animals de malaltia.
 • 13230: Conèixer els mecanismes biològics bàsics de la patologia del sistema nerviós.