Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Neurociències Bàsiques i Aplicades Logo del portal

Es recomana haver cursat un grau en una titulació de ciències (biologia, bioquímica, química, física, farmàcia, veterinària o similars), un grau de psicologia o les titulacions de medicina.

Aquells titulats que procedisquen de graus en què la presència d'assignatures de biologia bàsica siga reduïda o inexistent hauran de cursar prèviament un mòdul de formació complementària, per a aconseguir un nivell acceptable de coneixements bàsics en estes matèries. Este mòdul s'ajustarà a les especificacions de la Universitat de València i a les necessitats de l'estudiant, serà configurat per un tutor i aprovat per la CCA. Després de cursar este mòdul, l'estudiant se sotmetrà a un examen que valorarà els coneixements adquirits. En funció dels resultats d'està prova l'estudiant serà o no admés.