Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Neurociències Bàsiques i Aplicades Logo del portal

CRITERIS ADMISSIÓ

1. EXPEDIENT ACADÈMIC (40 punts)

En aquest apartat es valorarà la mitjana de l'expedient acadèmic del títol. També es considerarà l'adequació de la formació de l'estudiant al perfil recomanat; per a això s’aplicaran els següents coeficients d'atingencia ponderats d'acord amb l'afinitat de la titulació.

Titulació

Factor de ponderació

Llicenciatura o Grau en: Biologia, Bioquímica i Ciències Biomèdiques, Biotecnologia, Psicologia, Física, Farmàcia, Medicina, Veterinària i afins

X 4

Llicenciatura o Grau en:  Química, Educació Física i Esport i afins.

Diplomatura o Grau en: Logopèdia, Fisioteràpia, Infermeria, Òptica i Optometria i afins.

X 2

L'admissió d'estudiants que hagen realitzat altres títols de diplomats/des universitaris/es serà valorada per la Comissió Acadèmica del Màster en cada cas.

 

2. CARTA DE MOTIVACIÓ QUE JUSTIFIQUE L'INTERÈS EN CURSAR EL MÀSTER (30 punts)

Es tindran en compte aspectes relatius a la motivació en les àrees temàtiques del màster així com objectius professionals futurs.

3. CURRÍCULUM (30 punts)

Es valoraran les publicacions, cursos, congressos, Doctorats, Masters afins, MIR en neurologia o similars i l'experiència pràctica en Neurociències.

Cada ítem, sempre que estiga justificat documentalment, será ponderat per la seua afinitat amb els continguts del Màster amb un factor de ponderació de 0.2, 0.5 o 1.