Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Neurociències Bàsiques i Aplicades Logo del portal

El Treball fi de màster consisteix en la realització d’una memòria o projecte sota la supervisió d’un tutor o tutora en el que es posen de manifest els coneixements i les competències adquirides per l' estudiant al llarg de la titulació (article 12.1 del “Reglament d'estudis oficials de postgrau a la Universitat de València”, ACGUV 199/2017).

El calendari de períodes de defensa per a tots els màsters que gestiona el centre és el següent:

CURS 2023-24

Convocatòria

Període de lectura:

Presentació sol·licitud de defensa i avaluació

Nota final (lliurament actes)

 

Primera

octubre-novembre

Fins el 5/11/23

20/11/23

desembre-gener

Fins el 7/01/24

23/01/24

febrer-març

Fins el 4/03/24

26/03/24

abril-maig

Fins el 6/05/24

21/05/24

juny-juliol

Fins el 1/07/24

19/07/24

Segona

Setembre 2023

Fins el 6/09/24

20/09/24

 

La sol·licitud de defensa es realitza a través de l'ENTREU. Cal pujar, juntament al TFM en format pdf, la sol·licitud de defensa del TFM signada i escanejada com a primera pàgina del document.

En el cas de que el treball es realitze en una entitat diferent de la Universitat de València (una altra institució o empresa) cal omplir aquest formulari i enviar-lo per correu electrònic a biotramits@uv.es  perquè es tramite el corresponent contracte a l' ADEIT.

 La composició del tribunal encarregat de qualificar els TFM durant el curs 2022/23:

- M. U. en Neurociències Bàsiques i Aplicades