Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Logo del portal

C1 DE VALENCIÀ REQUISIT PER TRAMITAR EL TÍTOL DEL MÀSTER DE SECUNDÀRIA

  • 4 de juliol de 2018
Image de la noticia

Requisit específic per realitzar el Dipòsit:

És requisit específic, per realitzar el Dipòsit del títol del Màster en Professor/a de Educació Secundària, estar en possessió del nivell C1 de Valencià conforme al MERCL (Marco Europeu de Referència per a les Llengües).


Requisit específic addicional per realitzar el Dipòsit per als estudiants estrangers:

Així mateix els estudiants estrangers també hauran d'acreditar el nivell C1 de Llengua castellana.