Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Logo del portal

TANCAMENT D'EXPEDIENT I DIPÒSIT DEL TÍTOL

 

TANCAMENT D'EXPEDIENT

IMPORTANT: EL TANCAMENT D’EXPEDIENT ES FARÀ D’OFICI DES DE LA SECRETARIA DEL MÀSTER

El personal  administratiu del màster de Secundària tancarà d’ofici els expedients d’aquells/es alumnes que complisquen els requisits següents:

1. No tindre rebuts pendents de pagament.

2. Haver lliurat l’acreditació de C1 de valencià (i de C1 de castellà per als alumnes estrangers).

3. Haver superat els 60 crèdits de què consta el Màster de Secundària.

Una vegada finalitzat el màster, l'acreditació del nivell C1 podrà fer-se en qualsevol moment, no hi ha termini establert.

 

SOL·LICITUD DEL TÍTOL UNIVERSITARI

El dipòsit del títol universitari es tramita des de SEU ELECTRÒNICA UV (tràmit: Sol·licitud de Títol Universitari i SET).

A la sol·licitud, nom i cognoms i localitat de naixement han de coincidir exactament amb els que figuren en el dni, nie o passaport. En l'apartat OBSERVACIONS han de constar el nom i els cognoms, si és el cas, amb accents.

Una vegada  abonades les taxes d'expedició del títol a través de la passarel·la de pagament , la SEU ELECTRÒNICA genera un document supletori del títol oficial que tindrà una validesa d'un any des de la data d'expedició.

El títol oficial estarà disponible a la secretaria del màster -Alcalde Reig, núm 8- en aproximadament 2 mesos des de la data del dipòsit del títol.

LLIURAMENT DEL TÍTOL UNIVERSITARI

La persona interessada podrà retirar el títol oficial a la secretaria del màster presentant el seu DNI o passaport original en vigor.

 En el cas de no poder retirar personalment, podrà autoritzar una altra persona mitjançant poder notarial. Haurà identificar-se presentant el seu DNI o passaport original en vigor.

Si la persona interessada resideix fora de la província de València, podrà sol·licitar, previ abonament de les taxes corresponents, que s'envie el seu títol universitari a la Subdelegació del Govern Alta Inspecció d'Educació-de la seua província de residència.

 Si la persona interessada resideix a l'estranger, pot sol·licitar, previ abonament de les taxes corresponents, que s'envie el seu títol universitari a l'Ambaixada o Consolat d'Espanya al país de residència.