University of Valencia logo Logo del portal

  • UV Students

TANCAMENT D'EXPEDIENT I DIPÒSIT DEL TÍTOL

 

TANCAMENT D'EXPEDIENT

IMPORTANT: EL TANCAMENT D’EXPEDIENT ES FARÀ D’OFICI DES DE LA SECRETARIA DEL MÀSTER

El personal  administratiu del màster de Secundària tancarà d’ofici els expedients d’aquells/es alumnes que complisquen els requisits següents:

1. No tindre rebuts pendents de pagament.

2. Haver lliurat l’acreditació de C1 de valencià (i de C1 de castellà per als alumnes estrangers).

3. Haver superat els 60 crèdits de què consta el Màster de Secundària.

El / la estudiant rebrà un correu electrònic en seu compte de correu @alumni.uv.es, informant  que el seu expedient està finalitzat amb indicació de com sol·licitar el títol universitari.

SOL·LICITUD DEL TÍTOL UNIVERSITARI

El dipòsit del títol universitari es tramita des ENTREU (tràmit: Sol·licitud de Títol Universitari i SET).

A la sol·licitud, nom i cognoms i localitat de naixement han de coincidir exactament amb els que figuren en el dni, nie o passaport. En l'apartat OBSERVACIONS han de constar el nom i els cognoms, si el el cas, amb accents.

Una vegada  abonades les taxes d'expedició del títol a través de la passarel·la de pagament de ENTREU, la seu electrònica genera un document supletori del títol oficial que tindrà una validesa d'un any des de la data d'expedició.

El títol oficial estarà disponible a la secretaria del màster -Alcalde Reig, núm 8- en aproximadament 2 mesos des de la data del dipòsit del títol.

LLIURAMENT DEL TÍTOL UNIVERSITARI

La persona interessada podrà retirar el títol oficial a la secretaria del màster presentant el seu DNI o passaport original en vigor.

 En el cas de no poder retirar personalment, podrà autoritzar una altra persona mitjançant poder notarial. Haurà identificar-se presentant el seu DNI o passaport original en vigor.

Si la persona interessada resideix fora de la província de València, podrà sol·licitar, previ abonament de les taxes corresponents, que s'envie el seu títol universitari a la Subdelegació del Govern Alta Inspecció d'Educació-de la seua província de residència.

 Si la persona interessada resideix a l'estranger, pot sol·licitar, previ abonament de les taxes corresponents, que s'envie el seu títol universitari a l'Ambaixada o Consolat d'Espanya al país de residència.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy