Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Psicogerontologia Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 24

Crèdits optatius: 15

Treball fi de màster: 8

Pràctiques externes 13

Codi titulació: 2187

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Web específica del màster: https://www.uv.es/master-psicogerontologia

Places ofertes de nou ingrés: 25

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Psicologia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i valencià

Universitats participants: Universitat de València, Universitat de Salamanca, Universitat de Santiago de Compostel·la i Universitat de Barcelona

Comissió de Coordinació Acadèmica Juan José Zacarés González (Director)
Juan Carlos Meléndez Moral
Rosa Redolat Iborra
Sacramento Pinazo Hernándis
Emilia Serra Desfilis
Fernando González Montalt (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Té com a objectiu formar titulats amb un nivell d’excel·lència en l’àrea de la Psicologia de l’Envelliment i de les Persones Majors. Es pretén que els titulats: a) posseïsquen coneixements de nivell avançat en les diferents disciplines d’aquesta àrea i en els problemes teòrics i pràctics que l’àrea interdisciplinar té actualment plantejats; b) coneguen, diferencien i avaluen críticament els diferents corrents i tradicions de la psicogerontologia; c) adquirisquen competències professionals i investigadores per al desenvolupament de tasques d’avaluació, intervenció psicològica i/o investigació amb les persones majors sanes, amb deteriorament cognitiu o amb altres patologies associades a l’edat en diferents àmbits familiars i institucionals.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Psicogerontologia

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: juan.j.zacares@uv.es