Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Psicogerontologia Logo del portal

El perfil més adequat d’estudiant en aquest màster és llicenciat o llicenciada, graduat o graduada en Psicologia, capaç de llegir textos científics en anglès i amb la motivació, les actituds i les habilitats interpersonals necessàries per a rebre aquest tipus de formació. El màster està adreçat tant a llicenciats o graduats recents com a persones que ja tenen un cert grau d’experiència professional en algun àmbit de la intervenció psicogerontològica.

Com que el programa està dirigit fonamentalment a l'especialització professional de psicòlegs/as, s'estableix com a criteri d'admissió estar en possessió del títol de Llicenciat o Graduat en Psicologia, o titulació estrangera equivalent.