Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Tecnologies Web, Computació en el Núvol i Aplicacions Mòbils Logo del portal

Coneix el Doctorat al que pots accedir després del Màster ISAW

La Universitat de València ofereix un programa de Doctorat en Tecnologies de la Informació, Comunicacions i Computació que està organitzat pel Departament d'Informàtica i que et permetrà aconseguir cotes altes de coneixement en un sector de vital imporantacia com són les TIC. A continuació us vam mostrar alguns detalls del Doctorat.

22 de de juny de 2016

La direcció es a carrec de José Manuel Claver Iborra, professor titular del departament d'Informàtica de la Universitat. Entre els integrants de la comissió acadèmica del programa volem destacar a Rafael Martínez Durá, ja que també és professor del Màster en Enginyeria de Serveis i Aplicacions Web.

El perfil de l'estudiant que accedeix al programa de doctorat de Tecnologies de la Informació, Comunicacions i Computació és el d'un graduat en Enginyeria de Telecomunicació, Informàtica, Matemàtiques i afins, que després ha cursat un màster en aquestes mateixes línies. Més concretament, el perfil d'ingrés recomanat correspon al d'un estudiant que ha adquirit les capacitats i coneixements previs que s'obté en superar algun dels següents màsters oficials de la Universitat de València:

  • Enginyeria de Telecomunicació (90 ECTS)
  • Enginyeria Biomèdica (120 ECTS)
  • Enginyeria de Serveis i Aplicacions Web (60 ECTS)

Aquest Programa de Doctorat pretén impulsar en gran manera la capacitat de recerca, innovació i transferència tecnològica en el camp de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. Els objectius fonamentals d'aquest títol de postgrau són:

  • Proporcionar una formació completa en les línies de recerca considerades (totes elles de caràcter científic i tecnològic), tant en l'aspecte fonamental, orientat a la cerca de nous resultats teòrics de gran rellevància, com a aplicat, orientat a la transferència tecnològica.
  • Formar investigadors i investigadores capacitats per a la resolució de problemes complexos relacionats amb les noves tecnologies i amb el maneig de diversos tipus d'informació i diferents nivells d'abstracció.
  • Facilitar la integració dels egressats i egressades com a personal científic o tecnòleg dins de grups de treball i recerca transnacionals en parcs científic-tecnològics, empreses tecnològiques d'innovació, universitats o instituts de recerca.

El Programa de Doctorado también ofrece una formación en investigación aplicada desde el punto de vista de transferencia tecnológica, que será muy útil para profesionales que deseen trabajar en parques científico-tecnológicos. Porque las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) no son únicamente un sector importante de actividad económica en sí mismo, sino que además son un motor esencial en todos los campos asociados al conocimiento en la sociedad europea: las TIC se identifican claramente con el concepto de innovación.

Etiquetes doctorado , TIC
Publicat per: Héctor Romero Banacloche