University of Valencia logo Logo Department of Mathematics Teaching Logo del portal

Des de fa anys el grup d'investigació ha desenvolupat una sèrie d'estudis d'anàlisis didàctic, històric i epistemològic de les matemàtiques escolars, sobre aritmètica, àlgebra, resolució de problemes i modelització.
 
La seua intenció és la millora de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques en els sistemes escolars, no solament gràcies a la comprensió dels fenòmens que es produeixen en ells, sinó per l'aportació d'informació fundamentada sobre els processos d'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques, i per l'aportació de models d'ensenyament per al seu us pels professors en exercici i els disenyadors del currículo. Part d'eixos estudis s'han realitzat en el marc del conveni de la Universitat de València amb el centre d'investigació i d'Estudis Avançats de Mèxic, firmat en 1988 i renovat en 2004.
 
El marc teòric i metodològic que organitza els estudis és el dels Models Teòrics Locals (Filloy, E., Puig, L., y Rojano, T. (2008)  Educational Algebra. A Theoretical and Empirical Approach. New York: Springer), en el que els processos d'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques es consideren com processos de comunicació i producció de sentit.