University of Valencia logo Logo Department of Mathematics Teaching Logo del portal

L'activitat investigadora d'este grup comença amb la dècada de 1990. Des de llavors, treballa en la definició o desenvolupament de marcs teòrics i metodologies d'investigació en Didàctica de la Geometria, sent els més destacats l'aplicació del model de raonament matemàtic de Van Gele, la caracterització dels processos d'aprenentatge de la demostració matemàtica, la descripció de les interaccions dels estudiants amb el programari de geometria dinàmica en les classes de matemàtiques, i l'anàlisi dels processos de visualització en contextos de resolució de problemes geomètrics. 
 
Més recentment, el grup ha començat a desenvolupar una línia d'investigació sobre l'ensenyament als estudiants amb altes capacitats matemàtiques (aaccmm) de Primària i Secundària. Estem treballant en el desenvolupament d'un marc teòric per a analitzar l'adequació de propostes didàctiques existents (llibres de text, etc.) o noves a l'ensenyament a estudiants amb aaccmm. Apliquem este marc teòric per a elaborar noves propostes didàctiques, basades en el plantejament d'activitats matemàtiques riques, per a l'ensenyament de les matemàtiques en grups ordinaris de classe de manera que ajuden al professor a prestar atenció diferenciada als estudiants d'aaccmm. També apliquem el marc teòric per a observar, descriure i caracteritzar els processos de raonament i aprenentatge de matemàtiques d'estudiants d'aaccmm.
 
L'activitat investigadora d'este grup té com a fi últim produir resultats que puguen ser utilitzats per altres investigadors en educació matemàtica per a desenvolupar les seues pròpies investigacions i, sobretot, per professors de matemàtiques en les seues classes per a millorar la qualitat de l'ensenyament de les matemàtiques en els diferents nivells educatius des de Primària fins a la Universitat.
 
Més informació en https://www.uv.es/uvweb/servicio-investigacion/es/grupos-investigacion/grupo-1285949714098.html?p2=GIUV2013-095.