Logo de la Universitat de València Logo Departamento de  Didáctica de la Matemática Logo del portal

Des de fa anys el grup d'investigació ha desenvolupat una sèrie d'estudis d'anàlisis didàctic, històric i epistemològic de les matemàtiques escolars, sobre aritmètica, àlgebra, resolució de problemes i modelització.
 
La seua intenció és la millora de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques en els sistemes escolars, no solament gràcies a la comprensió dels fenòmens que es produeixen en ells, sinó per l'aportació d'informació fundamentada sobre els processos d'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques, i per l'aportació de models d'ensenyament per al seu us pels professors en exercici i els disenyadors del currículo. Part d'eixos estudis s'han realitzat en el marc del conveni de la Universitat de València amb el centre d'investigació i d'Estudis Avançats de Mèxic, firmat en 1988 i renovat en 2004.
 
El marc teòric i metodològic que organitza els estudis és el dels Models Teòrics Locals (Filloy, E., Puig, L., y Rojano, T. (2008)  Educational Algebra. A Theoretical and Empirical Approach. New York: Springer), en el que els processos d'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques es consideren com processos de comunicació i producció de sentit.