University of Valencia logo Logo Department of Medieval History and Historiography Sciences and Techniques Logo del portal

Revista Nº12

 • DOSSIER: Los mudéjares valencianos y peninsulares
 • DEBAT: Al-Andalus frente a la conquista cristiana. Los musulmanes de Valencia (siglos XI-XIII). A propòsit de l'obra de Pierre Guichard

Revista Nº11

 • DOSSIER: Ciudades y élites urbanas en el Mediterráneo medieval
 • DEBAT: Ricard Guillem. Un sogno per Barcellona. A propòsit de l'obra de José Enrique Ruiz-Doménec

Revista Nº10

 • DOSSIER: La población urbana en tiempos de crisis
 • DEBAT: La Corona d'Aragó i el Regne de Granada a la primera meitat del segle XV. A propòsit de l'obra de Roser Salicrú i Lluch

Revista Nº9

 • DOSSIER: Oligarquías políticas y élites económicas en las ciudades bajomedievales (Siglos XIV-XVI)
 • DEBAT: Història urbana i història rural.A propòsit de l'obra de Josep Fernández i Trabal."Una familía catalana medieval. Els Bell.lloc de Girona, 1267-1533"

Revista Nº8

 • DOSSIER: Les senyories medievals. Una visió sobre les formes del poder feudal
 • DEBAT: Mallorca, València i la Mediterrània occidental. A propòsit de l'obra de D. Abulafia

Revista Nº7

 • DOSSIER: La gènesi de la fiscalitat municipal (segles XII-XIV)
 • DEBAT: Pobreza, asistencia y represión. A propósito de la obra de Helène Tropé

Revista Nº6

 • DOSSIER: El Mediterráneo medieval y la idea de Europa
 • DEBAT: Els orígens de la servitud pagesa i l'obra de Paul H. Freedman

Revista Nº5

 • DOSSIER: FER-SE GRANS. ELS JOVES I EL SEU FUTUR AL MÓN MEDIEVAL
 • DEBAT: Comerç internacional i desenvolupament regional en el Mediterrani: la Sicília medieval de S. R. Epstein

Revista Nº4

 • DOSSIER: Jueus, conversos i cristians: mons en contacte
 • DEBAT: A propòsit de l'obra de Pierre Guichard

Revista Nº3

 • DOSSIER: València i la Mediterrània Medieval. Societats i economies en contacte al segle XV
 • DEBAT: Història i gènere: a propòsit de dues "Història de les dones"

Revista Nº2

 • DOSSIER: Santes, monges i fetilleres. Espiritualitat femenina medieval
 • DEBAT: A propòsit de l'obra de Jacqueline Guiral

Revista Nº1

 • DOSSIER:Violència i marginació en la societat medieval
 • DEBAT: A propòsit de l'obra de R. I. Burns