University of Valencia logo Logo Faculty of Physiotherapy Logo del portal

Programa Mentor

 Coordinador general en Físioteràpia: Francisco José Pérez Moltó

  •  Coordinador grau en Físioteràpia:  Francisco José Pérez Moltó
  •  Coordinador incoming:  José María Blasco Igual

La participació en el programa Entreiguals es reconeixerà amb crèdits per participació en activitats universitàries dels que tenen prevists els títols de grau.

La primera vegada que es participa en el programa s'obtenen 3 crèdits, 1,5 per la formació i 1,5 per l'acció de mentoria. Cada vegada que es repeteix la participació, s'obtenen 1,5 crèdits.

Si per la participació reiterada en el programa, o per la participació en qualsevol altra acció amb reconeixement, s'acumulen 4,5 ó 6 crèdits, es podran incorporar a l'expedient en el moment de formalitzar la darrera matrícula en la titulació i substituirien una assignatura optativa de 4,5 o 6 crèdits, segons siga el cas.

La incorporació dels crèdits a l`expedient implica l'abonament del 25% del preu dels crèdits segons cada titulació.

·        Blog Mentors Universitat de València