University of Valencia logo Logo Department of Preventive Medicine and Public Health, Food Sciencs, Toxicology and Forensic Medicine Logo del portal

El professorat de Química dels Aliments rep un Projecte d'Innovació Educativa.

  • October 21st, 2020
Foto grupo proyecto.

"FoodIDEA: Food chemIstry multimèdia E-learning lAb" és el títol del projecte liderat pel professor Yelko Rodríguez, amb la col·laboració dels professors Guadalupe García, Teresa Climent i Fernando Cantalapiedra, que ha rebut l'esment d'innovador pel Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (Universitat de València) per al curs 2020/2021 (codi: UV-SFPIE_PID20-1354524).

El projecte té com a objectiu l'adaptació de les activitats de pràctiques de laboratori de l'assignatura de Química dels aliments a la docència virtual, emprant vídeos educatius com a recurs dinamitzador de l'aprenentatge per a facilitar l'acostament a les tècniques de laboratori, així com diferents eines digitals de ludificació per a la seua avaluació. Aquesta metodologia s'implementarà en alumnes dels diferents graus on s'imparteix l'esmentada assignatura obligatòria: Ciència i Tecnologia dels Aliments (CyTA), Nutrició Humana i Dietètica (NHyD) i doble grau en Farmàcia i NHyD. Les eines de ludificació dissenyades a aquest efecte serviran per a avaluar l'impacte del FoodIDEA en l'adquisició de conceptes a curt i mitjà termini dels participants