University of Valencia logo Logo Department of Pyschological, Personality, Evaluation and Treatment Logo del portal

IP: Gemma García Soriano

Aquest grup està centrat en l'estudi de la psicopatologia i el tractament dels trastorns de l'espectre obsessiu-compulsiu en un sentit ampli, com són el trastorn obsessiu-compulsiu, hipocondria, trastorn dismórfico corporal (responsable A. Belloch), i trastorns de la conducta alimentària (responsable M. Roncero). A més, també, s'està treballant en la prevenció d'aquestes patologies i la lluita contra l'estigma associat a les mateixes (responsable G. García-Soriano).
Per a això es fa ús, entre altres procediments, de les noves tecnologies (TIC's) com la realitat virtual i aplicacions mòbils (App's).

Web propia: https://www.itoc.blogs.uv.es/

Enllaç al grup en la UV: https://www.uv.es/uvweb/servei-investigacio/ca/grups-investigacio/grup-1285949714098.html?p2=GIUV2017-393