University of Valencia logo Logo Rector Peset Hall of Residence Logo del portal

Resolució del vicerector de Cultura i Esport de la UV per la qual es publica la resolució provisional de col·legials de nova admissió curs 2020/2021.

  • August 7th, 2020
Image de la noticia

Els estudiants universitaris, o que tinguen previsió de ser-ho, durant el curs 2020-21 que desitjen residir al Col·legi Major Rector Peset en règim col·legial, han de presentar sol·licitud degudament emplenada en ENTREU, seu electrónica de la Universitat de Valéncia, o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 38 de la Llei 30/1992 de Régim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

El termini per a sol·licitar l'admissió en el Col·legi per al curs 2020-21 és des del 20/07/2020 fins a les 14 hores del 05/08/2020

Resolució Provisional d'adjudicació

+ Informació de la convocatòria https://links.uv.es/Cj6CGRP