Logo de la Universitat de València Logo Col·legi Major Rector Peset Logo del portal


Sol·licituds d'admissió curs 2021-22


Termini:

El termini per a sol·licitar l'admissió en el Col·legi per al curs 2021-22 és des del 01/07/2021 fins al 22/07/2021 a las 14:00

Finalitzat el procés, si quedaren plaçes vacants, s'obrirà un segon termini de sol·licitud el 26 de juliol, amb gestió i resolució per ordre d'entrada de les peticións.

Lloc:

Els estudiants universitaris, o que tinguen previsió de ser-ho, durant el curs 2021-22 que desitjen residir al Col·legi Major Rector Peset en règim col·legial, han de presentar sol·licitud degudament emplenada en ENTREU, seu electrónica de la Universitat de Valéncia, o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Més informació:

 

 

  • Resolució de __ de _______ de _____ de la vicerectora de Cultura i Esport de la Universitat de València per la qual es publica la relació PROVISIONAL de col.legials de nova admissió al Col.legi Major Rector Peset, curs 2021-22 (PENDENT).