UVtransparènciaUniversitat de València Logo del portal

Objectius de Campus Sostenible

Dimensions i objectius del Campus Sostenible

Aquests són els objectius que Campus Sostenible té per a cadascuna de les Dimensions.

Dimensions Objectiu
A. Dimensió Cultural
Educació i investigació
A.1. Fomentar la cultura de la salut i la sostenibilitat de la comunitat universitària.
A.2. Formar el personal i els estudiants i les estudiantes en matèria desostenibilitat.
A.3. Avaluar les competències específiques de sostenibilitat en els programes de formació i fer‐ne un seguiment de la implantació.
A.4. Donar suport a iniciatives d’investigació pròpies per a contribuir a una universitat i una societat més sostenible.
A.5. Difondre i acostar a la societat l’activitat de recerca i els seus resultats en matèria de sostenibilitat.
B. Dimensions Ambiental i Econòmica B.1. Fomentar l’accessibilitat com un mitjà per a afavorir la igualtat d’oportunitats.
B.2. Transformar els campus en uns espais adequats per a la vida i les necessitats de la comunitat universitària, oberts a la ciutat i els responsables amb l’entorn.
B.3. Realitzar les activitats universitàries de manera que es neutralitzen o minimitzen els impactes mediambientals negatius.
B.4. Millorar el comportament socioambiental dels sistemes de compres icontractació, d’obres i serveis.
B.5. Posar en marxa el projecte Universitat Saludable.
C. Dimensió Institucional
Campus Sostenible i Saludable
C.1. Coordinar les estructures, les activitats i els serveis relacionats amb la sostenibilitat.
C.2. Impulsar els processos de millora de la qualitat relacionats amb la sostenibilitat.
D. Dimensió Social
Compromís social i participació
D.1. Fomentar el voluntariat en matèria de sostenibilitat.
D.2. Implementar un programa propi de mobilitat sostenible.
D.3. Fomentar el comerç just.
D.4. Promoure un model coherent d’interacció amb l’entorn basat en aliances amb institucions i xarxes locals, nacionals i internacionals rellevants en sostenibilitat.