Logo de la Universitat de València Logo Secció Sindical de FeSP-UGT Logo del portal

El Pla d’Igualtat de la Universitat de València és la culminació d’un llarg procés cap a la igualtat efectiva entre dones i homes, que ha estat possible gràcies al treball de moltes persones,
l’impuls de la institució i l’existència d’un marc normatiu adequat.

El Pla aborda totes les dimensions de l’activitat a la Universitat, la qual, com a àmbit del saber i de la transmissió i
difusió de la ciència i la cultura, afecta la seua activitat formativa, investigadora, cultural, innovadora i organitzativa. 

I Pla d'Igualtat (2010-2012)

II Pla d'Igualtat (2013-2017)

III Pla d'Igualtat (2019-2022)