Logo de la Universitat de València Logo del portal

  • Banderes de FeSP-UGT
Referència Normativa Document(s)
LO 3/2007

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

LO 11/1985

Llei Orgànica 11/1985, de 2 d´agost, de Llibertat Sindical.

L 9/1987

Llei 9/1987, de 12 de maig, d´Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servei de les Administracions Públiques

L 53/1984

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d´incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

L 30/1984

Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública.

L 70/1978

Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l´Administració Pública

RDL 5/2015

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

RDL 4/2000

Reial Decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.

RDL 1/1995

Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors

RDL 1/1994

Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

RDL 670/1987

Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de Llei de Classes Passives de l´Estat.

RD 2669/1998

Reial Decret 2669/1998, d´11 de desembre, pel qual s´aprova el procediment a seguir en matèria de rehabilitació dels funcionaris públics en l´àmbit de l´Administració General de l´Estat

RD 365/1995

Reial Decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s´aprova el Reglament de Situacions Administratives dels Funcionaris Civils de l´Administració General de l´Estat.

RD 33/1986

Reial Decret 33/1986, de 10 de gener, de Règim Disciplinari dels Funcionaris Públics.

RD 598/1985

Reial Decret 598/1985, de 30 d´abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l´Administració de l´Estat, de la Seguretat Social i dels Ens, Organismes i Empreses depenents.

RD 1461/1982

Reial Decret 1461/1982, de 25 de juny, pel qual es dicten normes d´aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l´Administració pública

D 315/1964

Decret 315/1964, de 7 de febrer, pel qual s´aprova la Llei articulada de Funcionaris Civils de l´Estat.

DCV 174/2002

Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, sobre Règim i Retribucions del Personal Docent i Investigador Contractat Laboral de les Universitats Públiques Valencianes i sobre Retribucions Addicionals del Professorat Universitari.

ACGUV 54/2004

Acord pres per la mesa negociadora en febrer de 2004 sobre condicions de treball. (Ratificat C.G.30-III-2004). (Derogat l'apartat 5 i la totalitat de l'annex I. CG 21/XII/2012). (Modificat CG 26-IV-2016).

 
 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies