Logo de la Universitat de València Logo Secció Sindical de FeSP-UGT Logo del portal

Esborrany de modificació del decret 175/2006 de 24 de novembre

  • 18 de setembre de 2018

FeSP UGT PV ha tingut coneixement que s'ha redactat un esborrany de Decret de modificació del Decret 175/2006 de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servei de l'administració de la Generalitat.

En l'article 1.2 de l'esborrany, s'estableix que:

“Les disposicions d’aquest decret seran aplicables al personal que exerceix funcions d’administració o serveis en els universitats publiques de la Comunitat Valenciana, així com el de les administracions locals situades en el seu territori, en els termes que preveu la normativa estatal bàsica, la normativa sectorial aplicable, el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l‘Empleat Públic i la Llei d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana”.

Des de FeSP UGT PV estem expectantes pel que fa a aquest canvi de criteri per part de l'administració, atès que des de la nostra organització hem sol·licitat en innombrables ocasions, lainclusió del PAS d'universitats en el decret 186/2014, de 7 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de CARRERA PROFESSIONAL horitzontal i l'avaluació de l'acompliment, del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat i se'ns ha contestat que NO entrem en l'àmbit d'aplicació per no considerar-se'ns personal de la Generalitat.